CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU BẢO DUY ĐANG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ TÀU DU LỊCH, BẾP TRƯỞNG, NHÂN VIÊN PHA CHẾ, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, KẾ TOÁN KHO, NHÂN VIÊN BẢO VỆ, TẠP VỤ...

Văn bản pháp quy

CHÍNH PHỦ. NGHỊ ĐỊNH Số: 67/2014/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.


BỘ TÀI CHÍNH THÔNG TƯ Số: 117/2014/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản


BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG. THÔNG TƯ SỐ 36/2015/TT-BTNMT

Thông tư về việc Quản lý chất thải nguy hại


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI. THÔNG TƯ SỐ 11/2012/TT-BGTVT

THÔNG TƯ Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam


1763/QĐ-TTg_14

Số: 1763/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 9 năm 2014Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính Phủ


1 

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến
Số người trực tuyến
  • Đang truy cập: 2
  • Lượt truy cập: 348843